KONSTEN I BRO CENTRUM

Fyra bronsskulpturer i Bro Centrum. Konstnär: Olle Brand 1950–1994.

(1) ”Stor rutig fisk”
(Längd 120–150 cm) Liggande på smågatsten nära damm.

(2) ”Kvastfening – sexbent karp” (Fisk)
(Längd 40 cm) ”Gående” på motsatt sida av brokant. Är under reparation.

(3) ”Ananas”
(Längd 25 cm) Liggande på brokant vid damm.

(4) ”Mullvad”
(Längd 40 cm) Liggande på granitblock några meter från dammen.

Scroll to Top