KONSTEN I BRO CENTRUM

Konstnär Olle Brand 1950-1994

Utbildad vid Konstfackskolan och verksam i Huddinge. Han arbetade gärna med materialkrockar som sätter fantasin i rörelse och under en period arbetade han med mullvadar i olika skepnader och former. Enligt Olle Brands brev från 1994 har de fyra skulpturerna inspirerats av mullvadar, karpar, vattenstånd och kvastfeningar som promenerar upp på land för att kanske förena sig med en ananas.

Skulptur

1. Stor rutig fisk

Uppförd 1994. Konstnär Olle Brand (1950-1994).

Skulptur (Borttagen på grund av skada, ej reparerbar)

2. Kvastfenig – sexbent karp

Uppförd 1994. Konstnär Olle Brand (1950-1994).

Skulptur

3. Mullvad

Uppförd 1994. Konstnär Olle Brand (1950-1994).

Skulptur

4. Ananas

Uppförd 1994. Konstnär Olle Brand (1950-1994).

Rulla till toppen